Stattwerk – Balkan Eco-Centre | competition 2nd shared prize


|| Stattwerk – Balkan Eco-Centre | project year 2017

site | Zeleni Venac, Belgrade, Serbia

project | 2nd shared prize

description | Architectural design proposal for the reconstruction of the part of the city block, Mixed use

team | Nikola Milanović, Hristina Stojanović, Ivana Jevremović, Milenko Obradović, Bojana Marković

surface | 20.000,00 m2 gross


Rešenje je u saglasnosti sa urbanim kontekstom grada.

Oblikovanje zadržava prirodnu harmoniju zgrade i osnovni raster i strukturu.

Koncept i organizacija saobraćaja i kretanja je precizna i detaljno proučena.

Atraktivan dizajn ulaznog prostora i pažljivo postavljeni koridori omogućavaju kvalitetnu komunikaciju prizemne i nadzemnih etaža.

Predložena je primena različitih tehnologija sa razradom i opisom njihovih pozicija. Žiri bi voleo da vidi analizu kako će sve ove različite tehnologije funkcionisati zajedno, odnosno analizu kompatibilnosti istih.

(from the jury)